Liečebno-výchovné sanatórium, Ľubochňa

Liečebno-výchovné sanatórium, Ľubochňa

Dolina 272
034 91 Ľubochňa
IČO: 00163414

Informácie o inštitúcii Liečebno-výchovné sanatórium, Ľubochňa

Naša škola

Naša škola je určená pre žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ. V súčasnom období sa u nás učí 32 žiakov. Máme otvorený 1.,2., 3., 4. a 5. ročník. Maximálny počet žiakov v triede je 8, čo zvyšuje efektivitu a kvalitu vyučovania a výchovy. Deti sú vzdelávané podľa osnov bežnej základnej školy.

Odborný pedagogický kolektív tvoria špeciálni pedagógovia. Základom práce je individuálny prístup ku každému dieťaťu. Tím odborných pracovníkov vypracuje pre každé dieťa individuálny výchovno-vzdelávací plán, v ktorom sa stanovia ciele, ktoré by malo dieťa počas pobytu v LVS dosiahnuť. Napĺňanie týchto cieľov sa prelína vo všetkých činnostiach, vzdelávacích, výchovných i terapeutických.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Riaditeľka: Mgr. Mária Surová

Vedúca výchovy: Mgr. Alena Matulová

Kde nás nájdete?

Zobrazit